1/ Advies

“We begeleiden u bij het
kiezen van uw hond”

De beslissing om een hond te nemen is er een om goed over na te denken. Deze stap is van essentiel belang, aangezien het een invloed zal hebben op de kwaliteit van de relatie met uw hond. Ik kan u helpen om een hondenras te kiezen dat het best bij u past, in functie van talrijke criteria: uw leven, een bepaalde context, de tijd die u zult besteden aan de hond, de verwachtingen die u hebt, de samenstelling en dynamiek van uw gezin, enz.

Naast de selectie van het geschikte ras, rijst ook de vraag: een reu of een teef? En ook de ‘juiste’ pup kiezen. We kunnen samen naar de fokker of asiel gaan zodat ik u kan helpen om de juiste keuze te maken.

2/ Een pup of hond opvoeden

Een pup of hond opvoeden

Het 'Opvoedingspakket' bestaat uit twee delen :

 1. Afspraak bij de eigenaar (1u30)
  • Gedragsobservatie van de pup in zijn omgeving: hoe gedraagt hij zich thuis en met de gezinsleden?
  • Uitleg van de mentaliteit en de werking van de hond in het algemeen en van zijn ras in het bijzonder.
  • Basisopleiding: hoe een invloed hebben op het gedrag van uw hond.
  • Uitleg over het belang van een evenwichtige voeding.
 2. 4 sessies of meer (1u/sessie)
  • Instructie van de eigenaar met zijn hond, goede communicatie leidt tot goed gedrag.
  • Toezien dat de bevelen coherent zijn.
  • Tips om slechte gewoonten te voorkomen.
  • Observatie en feedback met betrekking tot het gedrag van de eigenaar en de hond.
  • De nodige tools aanreiken zodat de eigenaar in staat is om zelf een ​​nieuw bevel aan te leren aan zijn hond.

Praktische informatie

 • Sessies bij de eigenaar thuis, bij mij thuis of op de meest geschikte plaats.
 • Opvoedingslessen om de geleerde basis te onthouden.
 • Met het oog op goede resultaten, vinden de lessen twee keer per week plaats.
 • De lessen moeten kort na de 1ste opleidingssessie starten.
 • Verplaatsingskosten.

Cursussen op maat

Op verzoek van de eigenaar zijn een of meer cursussen op maat mogelijk. De aanvragen kunnen van alle aard zijn, bijvoorbeeld: niet meer achter een fiets aanlopen, het terugroepen verbeteren, leren aan de voet lopen, enz.

Praktische informatie

 • De les duurt minimum 1 uur.
 • De les vindt plaats bij de eigenaar thuis of bij mij thuis.
 • Verplaatsingskosten.

Cursus wandelen

Deze cursus combineert zowel het wandelen als de training. De eigenaar komt tijdens elke les mee om zijn leerproces ook te verbeteren. Deze cursus wordt aangeboden aan honden vanaf 7 weken. 7-8 weken is de beste socialisatieperiode.

Twee mogelijkheden

 • Uw hond alleen: deze wandeling kan plaatsvinden op verschillende locaties zoals de stad, het bos, de metro, enz.

 • Uw hond tijdens een wandeling met andere honden: deze wandeling vindt altijd plaats in het bos en zorgt voor een goede socialisatie en verbetert het terugroepen. Door deze wandeling kan ik u rechtstreeks het goede gedrag van een hond uitleggen en de interactiviteit van de hond laten zien.

3/ Interne training

Als we tijdens de individuele lessen merken dat u moeite of te weinig tijd heeft om uw hond goed te trainen, bied ik intensieve trainingen aan voor uw hond. Met het oog op het beste resultaat, hebben deze hondenpensions maar een beperkt aantal plaatsen.

"Volledig"
pensioen

De hond komt enkele dagen bij mij thuis logeren, om hem goed gedrag aan te leren, of om hem slechte gewoonten af te leren. We kunnen het aantal dagen niet voorspellen, ik hou mij elke dag bezig met de opvoeding van uw hond, tot het beoogde resultaat is bereikt. 

Ook al kunnen we geen perfecte resultaten garanderen, ik zal er alles aan doen om het probleem op te lossen. Het is zeer belangrijk om het werk thuis verder te zetten om de goede gewoonten niet te verleren. Ik zal u uiteraard tonen hoe het moet.

De hond brengt de dag bij mij thuis door en gaat ’s avonds weer naar huis. Voor een goede training of een verbetering van slechte gewoonten, moet de eigenaar het leerproces ‘s avonds thuis verderzetten en moet dus op het einde van de dag een uur met mij en de hond doorbrengen zodat ik hem kan tonen wat er werd gedaan en hoe het verder moet.

"Dag"
pensioen

4/ Training "jagen"

Gezien mijn passie voor het jagen, heb ik besloten om mijn hond af te richten zodat hij me op jacht kan vergezellen. Nadat ik een opleiding heb gevolgd om me deze bijzondere discipline, namelijk het vergezeld worden door een hond bij het jagen op klein wild, eigen te maken, bied ik u nu mijn diensten aan om ook uw toekomstige partner af te richten.

Uw hond zal, onder meer, opgeleid worden om schotvast te zijn, klein wild te apporteren, zacht in de bek te zijn, opspoortechnieken (voorstaan, opstoten…) te beheersen, enz.

Het ras van uw hond bepaalt zijn specialisatie: staande hond, drijvende hond, retriever (apporterende hond). Maar niet enkel het ras van uw hond is bepalend voor de africhting, ook zijn temperament en karakter en uw jachtwijze spelen een belangrijke rol.